Sníh Itálie > Technický sníh

Technický sníh

Technický sníh - poručíme větru, dešti...

Technický neboli umělý sníh vzniká při teplotách přibližně -2,5°C pomocí sněhového děla rozprašováním vody pod tlakem do okolního vzduchu. Tímto způsobem vznikající směs vody a tlakového vzduchu se při nízké teplotě rozpíná do prostoru a vzduch se přitom ochladí.

Ze vzniklým vodních kapiček takto vznikají zárodky ledových krystalků, na které při jejich putování od trysky na zem za současného mrznutí nabalují další kapičky vody a vlastně právě takto vzniká tak krystal technického sněhu. Výroba umělého sněhu je závislá na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu: obecně platí, že čím je vlhkost vzduchu vyšší, tím nižší musí být teplota vzduchu.

Technické "dosněžování" na lyžařských sjezdovkách se provádí v každém vhodném okamžiku. Aby došlo k řádnému vymrznutí krystalků technického sněhu, proto jsou používány výkyvné systémy - vodní děla - která se při rozprašování otáčejí do různých stran, čímž vedle rozmístění sněhu do stran jsou vodní kapky více ochlazovány studeným okolním vzduchem.

Technický sníh je obvykle vyráběn hutnější a mokřejší, aby odpovídal cca 3dennímu přírodnímu sněhu. Umělý sníh dále definitivně promrzá až po dopadu při následném zrání, pokud nedozraje a je používán k lyžování a snowboardingu, je vyloučena zbývající voda na povrch, která může zmrznout a vytvořit ledovou vrstvu podobnou náledí.

Po vytvoření vrtsvy technického sněhu je důležitá i následná péče o tento sníh. Je následně věnováno hodně energie provzdušňování a úpravy rolbou. Pro pretižní závodní tratě jsou k podpoření konzervace a prodloužení životnosti pracně vytvořeného umělého sněhu aplikovány chemické preparáty a sněhové injektáže.

CK KONTAKT, s.r.o. Rakovník - specialista na lyžování v Itálii, lyžování v Rakousku + termální lázně Maďarsko